Medyczna marihuana w Australii i Chorwacji

News

O tym, że marihuana może być wykorzystywana do ratowania chorych mówi się już od dawna. Jak dotąd kraje, które dopuściły taki sposób jej stosowania można zaliczać do chlubnych wyjątków. O tym, że może być to rozwiązanie przeobrażające medycynę konwencjonalną świadczy jednak to, że rośnie liczba państw, w których trwa poważna dyskusja nad tym problemem. Australia jest państwem, w którym od roku 1965 nie można nie tylko hodować, ale również posiadać i stosować marihuany. Od niedawna rząd stara się jednak zmodyfikować założenia prawne tak, aby marihuana mogła być legalnie stosowana w medycynie.

Zmiany, których celem jest legalizacja medycznego THC są już zresztą w toku, a w kampanię na rzecz medycznej marihuany zaangażowała się sama minister zdrowia. Sussan Ley przyznaje zresztą, że problem nie jest jej obcy, jeszcze przed przedstawieniem kwestii związanych z medyczną marihuaną kolegom z rządu sama prowadziła bowiem szereg rozmów z osobami cierpiącymi między innymi na stwardnienie rozsiane oraz tymi, które zmagają się z negatywnymi skutkami chemioterapii. To właśnie te rozmowy skłoniły ją do dalszego szukania sposobu na zmianę prawa, medyczna marihuana okazała się bowiem rozwiązaniem w istotny sposób poprawiającym jakość życia wielu chorych.

Od połowy października 2015 roku medyczna marihuana jest już legalna na terenie Chorwacji. Tamtejszy rząd odpowiedział więc pozytywnie na wysiłki prowadzone już od lat, a także na wielodniowe kampanie, w czasie których społeczeństwo było informowane o tym, jak często medyczna marihuana jest środkiem, który może pomóc osobom przewlekłym chorym. Nadal jednak nie wolno będzie prowadzić domowych hodowli marihuany na własny użytek, choć to właśnie osoby prowadzące takie działania były inicjatorami wysiłków na rzecz legalizacji marihuany w celach medycznych. W Chorwacji do użytku dopuszczono zarówno olej z konopi, jak i farmaceutyki, w których skład wchodzi THC.